Heet van de naald

Resolutie betreffende de verenigbaarheid ICS (Investment Court System) in CETA (het Comprehensive Economic and Trade Agreement) met de EU-verdragen

donderdag 29 september 2016
Resolutie betreffende de verenigbaarheid ICS (Investment Court System) in CETA (het Comprehensive Economic and Trade Agreement) met de EU-verdragen

Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) bevat een mechanisme waarbij een multinational een staat kan aanklagen wanneer het bedrijf vindt dat de staat maatregelen treft die haar winsten aantast. Dit mechanisme heet ICS en is volgens ons niet compatibel met het Europees recht. Daarom vragen we de regering om bij het Europees Hof van Justitie advies in te winnen over de verenigbaarheid van ICS in het verdrag tussen de EU en Canada met de EU-verdragen. U vindt de resolutie hieronder.

Op 26 september 2014 werden de onderhandelingen over het handelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) formeel afgerond en de geconsolideerde onderhandelingsteksten­ gepubliceerd. Die teksten werden echter niet geparafeerd door de onderhandelaars, hetgeen hen toeliet om tijdens de juridische opschoning van de teksten het omstreden hoofdstuk over investeringsbescherming te heronderhandelen. Dat resulteerde in de vervanging van het fel bekritiseerde systeem voor investeerder-staatarbitrage (Investor-State Dispute Settlement, ISDS) door een nieuw op te richten permanent Hof voor investeringsgeschillen (Investment Court System, ICS). Op 29 februari 2016 was de juridische revisie rond en werd de definitieve verdragstekst, inclusief ICS, gepubliceerd. De ondertekening van het CETA door de Canadese premier en vertegenwoordigers van de EU is voorzien op 27 oktober 2016, tijdens een top in het kader van 40 jaar betrekkingen tussen de EU en Canada. De stemming in het Europees Parlement is voorzien in december 2016 of begin 2017.

Het Europees recht en de vaste rechtspraak ...

lees verder